Dvonn game 446

mrraow plays White, justino plays Black

White (mrraow) won

<< <
WhiteBlack