Dvonn game 451

mrraow plays White, ssforza plays Black

White (mrraow) won

<< <
WhiteBlack