Dvonn game 474

alexw plays White, mrraow plays Black

Black (mrraow) won

<< <
WhiteBlack