Dvonn game 479

mrraow plays White, eholzman plays Black

White (mrraow) won

<< <
WhiteBlack