Dvonn game 481

lucax plays White, jeffw plays Black

White (lucax) won

<< <
WhiteBlack