Dvonn game 487

wyons plays White, chili plays Black

White (wyons) won

<< <
WhiteBlack