Dvonn game 514

wyons plays White, mrraow plays Black

White (wyons) won

<< <
WhiteBlack