Dvonn game 569

moriaty plays White, hizna plays Black

White (moriaty) won

<< <
WhiteBlack