Dvonn game 594

mrraow plays White, xmja plays Black

White (mrraow) won

<< <
WhiteBlack