NMLKJIHGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
NMLKJIHGFEDCBA

black (karen53) has 28 pieces

white (jrjacob) has 28 piecess

Epaminondas game 184

karen53 plays black, jrjacob plays white

white (jrjacob) won

<< <
blackwhite