ABCDEFGHIJKLMN
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
ABCDEFGHIJKLMN

black (kiwibill) has 16 pieces

white (pedro) has 16 piecess

Epaminondas game 269

kiwibill plays black, pedro plays white

black (kiwibill) won

<< <
blackwhite