ABCDEFGHIJKLMN
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
ABCDEFGHIJKLMN

black (anaguma) has 24 pieces

white (kael) has 18 piecess

Epaminondas game 406

anaguma plays black, kael plays white

black (anaguma) won

<< <
blackwhite