NMLKJIHGFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
NMLKJIHGFEDCBA

black (rdreilly) has 9 pieces

white (blunderr) has 10 piecess

Epaminondas game 420

rdreilly plays black, blunderr plays white

white (blunderr) won

<< <
blackwhite