ABCDEFGHIJ
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
ABCDEFGHIJ

Forms game 127

karen53 plays black, fritzd plays white

white (fritzd) won

<< <
blackwhite