White (masonsmith) pip count: 327/15

Black (sydney) pip count: 318/15

Grandgammon game 231

masonsmith plays White, sydney plays Black

White (masonsmith) won

<< <
WhiteBlack