White (sydney) pip count: 318/15

Black (masonsmith) pip count: 312/15

Grandgammon game 232

sydney plays White, masonsmith plays Black

Black (masonsmith) won

<< <
WhiteBlack