White (darksan) pip count: 131/15

Black (saha) pip count: 134/15

Grandgammon game 530

darksan plays White, saha plays Black

Black (saha) won

<< <
WhiteBlack