White (callie1960) pip count: 312/15

Black (swarthoutg) pip count: 291/15

Grandgammon game 842

callie1960 plays White, swarthoutg plays Black

Black (swarthoutg) won

<< <
WhiteBlack