white (kim) has 6 fences left

black (wmbekking) has 5 fences left

Quoridor game 757

kim plays white, wmbekking plays black

black (wmbekking) won

<< <
whiteblack