GFEDCBA
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
GFEDCBA

RazzledazzleX game 281

octitak plays black, qswanger plays white

black (octitak) to move

Click or enter move