Black (guzzle)

123456789
i i
h h
g g
f f
e e
d d
c c
b b
a a
123456789

White (doubleu)

Black (guzzle) has captured:

White (doubleu) has captured:

Shogi game 1630

guzzle plays black, doubleu plays white

The last move was L*6i, white (doubleu) to move

Click or enter move
<< <
blackwhite