Black (doubleu)

123456789
i i
h h
g g
f f
e e
d d
c c
b b
a a
123456789

White (raza)

Black (doubleu) has captured:

White (raza) has captured:

Shogi game 1646

doubleu plays black, raza plays white

The last move was R-1g, white (raza) to move

Click or enter move
<< <
blackwhite