Yinsh game 640

mobynostro plays White, ringebri plays Black

White (mobynostro) won

<< <
WhiteBlack